مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان دولت رگولاتوری اعلام کرد: دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت، پس از تدوین مقررات مربوط به نحوه نظارت و تعرفه ارایه خدمات اینترنتی و ایجاد ساز و کارهای نظارتی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی می‌توانند این خدمات را نیز در دفاتر به مردم ارایه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی‌ شاد افزود: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات براساس بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم، متولی تعیین و تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیک در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی است. بر همین اساس مشخص نبودن تعرفه‌های خدمات اینترنتی، نبود نظارت بر تسهیم درآمد و تراکنش‌های مربوط به خدمات اینترنتی موسوم به کافی نت از دلایل ممنوعیت موقت ارایه این خدمات در دفاتر پیشخوان است.
وی درباره صدور مجوز و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان دولت تاکید کرد: براساس ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و برون سپاری خدمات دولت برعهده وزارت ارتباطات است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی بطور اختصاصی با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسئولیت اعطای پروانه دفاتر را بعهده دارد.
حی شاد با اشاره به اینکه تمامی خدمات الکترونیکی قابل واگذاری دستگاههای اجرائی خارج از محیط اداری بایستی از طریق دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستائی به مردم ارایه شود، گفت: براساس مصوبه هیات وزیران مدیریت و نظارت بر عملکرد دفاتر پیشخوان و همچنین رسیدگی به شکایت و انتقاد و پیشنهادهای مربوط به این دفاتر به عهده رگولاتوری است و ارایه خدمات اینترنتی در دفاتر پیشخوان منافاتی با قانون و مصوبات تعیین شده نداشته و علت توقف موقت آن در دفاتر به دلیل تدوین مقررات مربوط، نحوه نظارت و تعیین تعرفه ارایه خدمات است.