در راستای اجرای مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ، به منظور اهداف مطابق با مصوبات مذکور، انتظار است دفاتر نسبت به تکمیل فرم ارزیابی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ اقدامات لازم را بعمل آورند.

لازم به ذکر است دفاتری که فاقد هرگونه تغییر در موارد اساسی و اطلاعات پایه میباشند بطور اتوماتیک در رتبه بندی شرکت داده میشوند.

 

دریافت دستورالعمل ارزیابی دفاتر

مطالب مرتبط