مجوز ارائه خدمات پارسی پست در دفاتر پیشخوان خدمات دولت صادر شد

بر اساس نامه شماره ۵۸۷۵۰/۱۰۰ مورخ ۲۱/۰۹/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات صادر شد بر اساس هماهنگی ها و توافقات بعمل آمده فی مابین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت شبکه کاران سماء و شرکت پست پیشگامان بادپا(پارسی پست) شرایط ارائه خدمات در دفاتر به شرح زیر تعیین شده است:

کارمزد دفاتر بابت ارائه خدمات پارسی پست در بخش قبول بر اساس حجم فعالیت و کیفیت ارائه خدمات تعیین میشود، دفاتری که در طول یک ماه تا ۵۰۰ مرسوله پذیرش نمایند معادل ۲۵% تعرفه دریافتی بابت حق السهم دفتر محاسبه می­شود و در صورت جذب از ۵۰۱ مرسوله تا ۱۰۰۰ مرسوله در همان ماه به ازای هر مرسوله مازاد بر ۵۰۰ مرسوله، حق السهم دفتر بر مبنای ۲۷ درصد محاسبه می­شود و از ۱۰۰۱ مرسوله به بعد حق السهم دفتر برای مرسولات مازاد بر ۱۰۰۰ مرسوله بر اساس ۳۰ درصد محاسبه و بصورت برخط به حساب دارنده پروانه واریز  می­شود.

به منظور تشویق دفاتر به رعایت دستورالعمل ها و کیفیت ارائه خدمات، پارسی پست در بازه های زمانی ۳ ماهه عملکرد دفاتر را مورد ارزیابی قرار میدهد و در صورت تحقق شاخص های کیفی تا ۵ درصد کل درآمد کسب شده توسط دفتر در طول ۳ ماه بعنوان پاداش کیفیت به دفتر پرداخت خواهد کرد.

شایان ذکر است خدمات پارسی پست در دفاتری که بر اساس ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رتبه یک را کسب کرده اند، شرایط پارسی پست را نیز پذیرفته اند و قرارداد با تامین کننده را امضاء کرده اند از طریق سامانه مدیریت خدمات شرکت شبکه کاران سماء با نشانی samasp.ir یا sama.edaftar.ir ارائه خواهد شد.

مطالب مرتبط