طی نامه شماره ۱۴۰۱/۲۰۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ و موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس مفاد بند ۴-۳ اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان، مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه خدمات (شرکت آراد همیار صنعت امروز) مبنی بر فروش بیمه شخص ثالث، بیمه نامه بدنه، آتش سوزی و حوادث از طریق دفاتر پیشخوان خدمات رتبه یک شهری و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به آحاد مردم با رعایت تسهیم تعرفه خدمات بلامانع می باشد.

مطالب مرتبط