مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری اعلام کرد: در ششمین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان دولت، ۶۵ درصد از دفاتر رتبه یک، ۳۴/۵ درصد رتبه دو و ۰/۵ درصد رتبه سه را کسب کردند. به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شهرام حی شاد مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات رگولاتوری با اشاره به انجام ارزیابی دفاتر در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ گفت: در این دوره ۸۹۵۷ دفتر پیشخوان دولت در سراسر کشور ارزیابی شده که ۵۷۷۰ دفتر رتبه یک، ۳۱۰۱ دفتر رتبه دو و ۴۴ دفتر رتبه سه را به دست آورده‌اند. وی با اشاره اینکه تعداد دفاتر رتبه یک با افزایش ۵ درصدی به ۶۵ درصد دفاتر رسیده است، افزود: توزیع عادلانه خدمات در دفاتر، ارتقای کیفیت ارایه خدمات، تشویق دفاتر به ارتقای جایگاه، ایجاد روحیه پویایی و رقابت برای ارایه خدمات با کیفیت بهتر به خدمات گیرندگان، دسته‌بندی ارایه خدمات دستگاهها براساس رتبه‌بندی و نظر دستگاه خدمت گیرنده، ایجاد بستر ارتباطی الکترونیکی بین رگولاتوری و دفاتر پیشخوان دولت با توجه به گستره جغرافیایی حوزه فعالیت در سطح کشور از جمله اهداف ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر پیشخوان خدمات عنوان کرد. حی شاد، درباره فرایند ارزیابی دفاتر اظهار کرد: ارزیابی دفاتر براساس شاخص‌های پیش‌بینی شده در مصوبه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، پس از خوداظهاری دفاتر در سامانه الکترونیکی ارزیابی و رتبه‌بندی، دریافت امتیاز انجمن استانی، بررسی و تایید امتیازها و مستندات ارایه شده در ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق نه‌گانه انجام شده است.
     جزئیات نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی دفاتر را در اینجا می‌توانید مشاهده کنید.