درخواست جلسه بررسی مشارکت در جذب

بازاریابی خدمات دفاتر پیشخوان

چگونه می‌شود در جذب خدمات با سماء مشارکت کرد؟

دفاتر پیشخوان خدمات دولت با رویکرد و راهبرد سهولت دسترسی به خدمات و ایجاد بستر مناسب برای حذف مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده‌اند و لزوم تحقق اهداف تعیین شده برای این اقدام همکاری دستگاههای اجرایی و بخش عمومی غیردولتی برای ایجاد امکان و همچنین واگذاری خدمات قابل برونسپاری به این دفاتر می‌باشد.
یکی از مهمترین اقدامات در توسعه خدمات در دفاتر، شناسایی خدمات قابل برونسپاری و ایجاد زیر ساخت دسترسی به خدمات در دفاتر می‌باشد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تدبیر انجام شده شرکت‌های بخش غیردولتی متقاضی تأمین خدمات در دفاتر که دارای شرایط تأمین‌کنندگی خدمات در دفاتر می‌باشند را تعیین نموده است.
شرکت شبکه کاران سماء که از شرکت های مورد تأیید سازمان می‌باشد جهت توسعه خدمات در دفاتر، از تمام ظرفیت‌های موجود با تسهیم منافع حاصله بهره‌برداری خواهد نمود، لذا درصورتیکه امکان و پتانسیل جذب خدمات برای این دفاتر را دارا می باشید فرم زیر را تکمیل نمایید تا بتوانیم از قابلیت های یکدیگر در تحقق این اهداف بهره‌برداری نماییم.

فرم درخواست برگزاری جلسه

تحصیلات *
نحوه آشنایی با ما *
درخواست شما با موفقیت ثبت گردید. کارشناسان ما پس از بررسی، جهت هماهنگی‌های بعدی در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
متأسفانه درخواست شما ثبت نشد. لطفا بار دیگر امتحان کنید. اگر موفق نشدید