فهرست خدمات

خدمات شهرداری‌ها

شهرداری ها یکی از ارائه‌کنندگان خدمات در دفاتر پیشخوان دولت…

  • ثبت درخواست پروانه
  • ثبت درخواست گواهی

  • عوارض خودرو
  • صدور مجوز تفکیک و تجمیع املاک شهری
  • جمع ­آوری نخاله­‌های ساختمانی شهر

دریافت لیست تمام خدمات شهرداری‌ها
دریافت لیست تمام خدمات بیمه

خدمات بیمه‌

شرکت‌های بیمه یکی ارائه‌کنندگان خدمات در دفاتر پیشخوان دولت…

  • صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو
  • صدور بیمه نامه عمر و زندگی
  • صدور بیمه نامه حوادث و آتش‌سوزی
  • صدور بیمه نامه مسئولیت